fbpx

Literatuurlijst

Categorie

titel

 

Biologie

 

Beke, Michael J., Darwin's black Box: the biochemical challenge to evolution,

Biologie Beukel, A. Van den, Met andere ogen, Over wetenschap en het zoeken naar zin, 1994
Biologie Bonting, Sjoerd L., Schepping & Evolutie: poging tot synthese,
Biologie Burgess, Stuart, Ontwikkeling of ontwerp,
Biologie Dekker, Cees, Ronald Meester en René van Woudenberg, Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp ? Over toeval en doelgerichtheid in de evolutie, 2005
Biologie Grath, Alister Mc, Geloof en Natuurwetenschap: een introductie,
Biologie Heide, E. van der, Toevallig Niet, 2004
Biologie Lever, J., Geintegreerde biologie, 1973
Biologie Meester, Ronald, het pseudoniem van God: een wiskundige over geloof, wetenschap en toeval,
Biologie Melsen, A.G.M., Evolutie en wijsbegeerte, 1964
Biologie Ouweneel, W.J., Wijs met de wetenschap: inleiding tot een christelijke wetenschapsleer,
Biologie Roth, Ariel, Oorsprong, wetenschap en bijbel verenigd,
Biologie Scheele, Peter M., Degeneratie: het einde van de evolutietheorie,
Biologie Vroon, Piet, De ziel te lijf,
Biologie Woudenberg, René, Toeval en ontwerp in de wereld: apologetische analyses,
Economie Achterhuis, H., Het rijk van de schaamte, 1988
Economie Berg, Aart van den, God and the Economy, 1998
Economie Brugmans, Edith, Cultuur, economie en mondialisering  in reformatorisch perspectief, pdf-artikel
Economie Bruinsma, De christen en zijn geld,
Economie Chewning, Eby, Hoe kan een christen zaken doen,
Economie Etzioni, A., The Moral Dimension, Towards a new Economics, 1988
Economie Forrester, V., De terreur van de economie,
Economie Gay, Craig M. , With Liberty and Justice for Whom? The recent evangelical debate over capitalism, 1998
Economie Goudzwaard, B. , Kapitalisme en vooruitgang, 1972
Economie Goudzwaard, B. En H.M. De Lange, Genoeg van te veel. Genoeg van te weinig,1986
Economie Goudzwaard, B., Schaduwen van het groeigeloof, 1974
Economie Goudzwaard, Bible and Economy, pdf-artikel
Economie Goudzwaard, Christianity and Economics, pdf-artikel
Economie Goudzwaard, Economie van het genoeg, pdf-artikel
Economie Goudzwaard, The culture of Economics, pdf-artikel
Economie Graafland, J.J., Economie in theologisch perspectief, 1998
Economie Hay, Donald & Alan Kreider (ed.), Christianity and the Culture of Economics,2001
Economie Hay, Donald & Alan Kreider (ed.), Economics today, A Christian Ciritique,1989
Economie Hirsch, F., Social Limits to growth,1977
Economie Jong, de, Koppelaar, Geboeid door geld en goed,
Economie Landes, D.S., Arm en Rijk, 1998
Economie Rijst, A. van der, Geloof en economisch handelen, 1996
Economie Storkey, Alan J., Foundational Epistomologies in Consumption Theory, 1993
Economie Tiemstra, John (ed.), Reforming Economics, Calvinist Studies on Methods & Institutions ,1990
Geloof en wetenschap Beukel, A. van den, De dingen hebben hun geheim: Gedachten over natuurkunde, mens en God, 1990
Geloof en wetenschap Boyle, A study in Science and Christian Belief, 1997
Geloof en wetenschap Brink, Gijsbert van den, Een publieke zaak
Geloof en wetenschap Christendom Onwijs, 15 Wetenschappers over God, geloof en wetenschap, Kok, Kampen, 1996
Geloof en wetenschap Creation's Tiny Mystery
Geloof en wetenschap Geertsema, H.G., Het menselijk karakter van ons kennen, Amsterdam, 1992
Geloof en wetenschap Geheel anders? Geloven in wetenschap en beroepspraktijk, ICS Cahier no. 33, mei 2000
Geloof en wetenschap Geloof en wetenschap. Enkele aantekeningen van algemene aard, in: Filosofische reflecties en ontmoetingen, opstellen van dr. J. van der Hoeven, Kok, Kampen, 1993
Geloof en wetenschap Griffiien, S. & B. Balk, Christian Philosophy and the Close of the Twentieth Century, 1995
Geloof en wetenschap Hearn, Walter R., Being a Christian in Science
Geloof en wetenschap In the Beginning: Compelling Evidence for Creation and the Flood
Geloof en wetenschap Kaiser, Chr, Creation & the History of Science, 1991
Geloof en wetenschap Moreland, J.P., Love your God with all your Mind, The role of reason in the Life of the Soul, NavPress, 1997
Geloof en wetenschap Newbigin, L., Foolishness to the Greeks, 1981
Geloof en wetenschap Newbigin, L., Foolishness to the Greeks, The Gospel and Western Culture, Eerdmans, 1986
Geloof en wetenschap P.C. Oele: En daar was licht
Geloof en wetenschap Philip Verdult en Edith Brugmans (red.), God op de vlucht voor de wetenschap? Over de verhouding van geloof en wetenschap. Artikelen en essays, 2001
Geloof en wetenschap Whatever Happened to the Soul? Scientific and Theological Portraits of Human Nature,  Warren S. Brown (eds.), 1998
Geloof en wetenschap Wolters, A.M., Schepping zonder grens, Bouwstenen voor een bijbelse wereldbeschouwing, Amsterdam, 1988
Geloof en wetenschap Wolterstorff, N., Reason within the Bounds of Religion, Eerdmans, 1976. Ook beschikbaar in Nederlandse vertaling: De rede binnen de grenzen van de religie, Geloof, wetenschap en praktijk, Amsterdam, 1993
Geschiedenis Boer, Theo de, 'Hermeneutiek en transcendentie' in: idem, langs de gewesten van het zijn, spiritualiteit van de woestijn. En andere opstellen,1996
Geschiedenis Deursen, A.Th. Van, De eeuw in ons hart, Negenentwintig opstellen over geschiedenis, geschiedschrijving en geschiedbeleving ,1991
Geschiedenis Marsden, George M., The outrageous Idea of Christian Scholarship, 1997
Geschiedenis McKenzie, Robert Tracy, Christian Faith and the Study of History. A view from the classroom in: Fides et Historia 32:2,2000
Geschiedenis Noll, Mark, Traditional Christianity an the possibility of historical knowledge in: Bruce Kuklick and D.G. Hart (red.), Religious Advocacy and American History,1997
Geschiedenis Paul, Herman, Er is geschreven. Christelijke geschiedschrijving aan het einde van de twintigste eeuw.' in: Groniek, afl. 140, vol.31,1998
Geschiedenis Paul, Herman, Groen van Prinsteren, : a critical reappaisal in: Fides et Historia 36:2,2004
Geschiedenis Stafford, Tim, Whatever happened ot Christian History? in: Christianity Today 45:5,2001
Kunst Begbie, J.S., Voicing Creation's Praise, Towards a Theology of the Arts, 1991
Kunst Birtwistle, G.M., 'Filosofie van de kunst en de esthetica', in R. van Woudenberg (ed.), Kennis en werkelijkheid. Tweede inleiding tot een christelijke filosofie, 1996
Kunst Brand, H. and A. Chaplin, Art en Soul, Signposts for Christians in the Arts, 2002
Kunst Cieremans, D., M. Hengelaar-Rookmaaker, M. de Klijn (red.), Uit de Kunst, 1994
Kunst Dean, T. and David Porter (ed.): Art in Question, 1987
Kunst Douma, J., Over beelden en beeldenstormers, Christelijk geloof en waardering van schilderkunst, 2001
Kunst Dyrness, W.A., Visual Faith. Art, Theology and Worship in Dialogue, 2001
Kunst Edgar, W., Taking Note of Music, 1986
Kunst Geluk, C.G., Cultuur in beweging
Kunst Hengelaar-Rookmaaker, M., C. de Jong, T. Ramaker (red.), Goed bekeken, over film, 1997
Kunst Heslam, P.S., 'A Theology of the Arts: Kuyper's Ideas on Art and Religion', in: C.v.d. Kooi and J. De Bruijn (ed.), Kuyper Reconsidered: Aspects of his Life and Work, 1999
Kunst Johnston, R.K., Reel Spirituality, Theology and Film in Dialogue, 2000
Kunst Klijn, M. de, Raakvlakken van kunst en religie, 1987
Kunst Koole, W., Ons dagelijks beeld, 1986
Kunst Laarhoven, J. van, De beeldtaal van de christelijke kunst, 1997
Kunst Meijer, W.L., Kleinood en aanstoot, 1995
Kunst Meijer, W.L., Kleinood en aanstoot. De honderdguldenprent en andere Bijbelse historien van Rembrandt, 1995
Kunst Meijer, W.L., Kunst en maatschappij, 1977
Kunst Meijer, W.L., Kunst en revolutie, 1976
Kunst Meijer, W.L., Moderne kunst en de mythe van de bron, 1994
Kunst Meijer, W.L., Oude en nieuwe accenten in Rembrandts ets, 2001
Kunst Meijer, W.L., Rembrandt en het Evangelie. Beeldgedichten & Beeldgedachten, 2006
Kunst Peppink, Th., Gestremde beweging. Een theologisch onderzoek naar de verhouding tussen geloof en kunst, 1997
Kunst Romaine, J., Objects of Grace
Kunst Romanowski, W.D., Eyes Wide Open, Looking for God in Popular Culture, 2001
Kunst Rookmaaker, H.R., Kunst en amusement, 1962
Kunst Rookmaaker, H.R., De kunstenaar een profeet?, 1965
Kunst Rookmaaker, H.R., Kunst… spreekt vanzelf, 1978
Kunst Roe Kendall, D., De hemel op aarde, 2002
Kunst Rookmaaker, H.R., Modern art and the Death of a Culture, 1994
Kunst Rookmaaker, H.R., The Complete Works 1-6, 2003
Kunst Ryken, L., The Christian Imagination: Essays on Literature and the Arts, 1981
Kunst Schultze, Q.J., R.M. Anker (red.): Dancing in the Dark
Kunst Schultze, Q.J., Redeeming Television
Kunst Scott, S., Like a House on Fire
Kunst Seerveld, Rainbows for the Fallen World, 1980
Kunst Seerveld: Bearing Fresh Olive Leaves
Kunst Smith, J. en A. Harvey: Searching for Satisfaction
Kunst Spencer, W.D., A. Besançon Spencer: God through the Looking Glass
Kunst Turner, S., Hungry for Heaven
Kunst Turner, S., Stel je voor…, geloven in de wereld van kunst en cultuur, 2003
Kunst Veith, G.E., State of the Arts
Kunst Wolterstorff, N., Art in Action, 1980
Letteren Bakker, Niek, De ándere modernist, T.S. Eliot en christelijk geloof, Oosterbaan & Le Cointre, Goes, 1992
Letteren Bakker, Sybe, Vuurproeven - over literatuur, Vuurbaak, Barne­veld, 1992
Letteren Berg, Rien van den, Hij schreeuwde: Ja! (toen hem gevraagd werd of gedichten lezen nou echt leuk is), themanummer Icarus 5/1 en Woordwerk 57, febr. 1997
Letteren Berg, Rien v.d. e.a. (red.), Het erf - chr. lit. in de jaren negentig, themanum­mer Ica­rus 7/2
Letteren Berkelmans, Frans, Stralende aanhef - over Kosmos van Ida Gerhardt, Abdij van Egmond, Egmond Binnen, 1993
Letteren Berkelmans, Frans, Aan het water - over Het veerhuis van Ida Ger­hardt, Abdij van Egmond, Egmond Binnen, 1996
Letteren Berkelmans, Frans, Dit ben ik - over Uit de eerste hand van Ida Ger­hardt, Abdij van Egmond, Egmond Binnen, 1997
Letteren Berkelmans, Frans, Blinde groenling - over Buiten schot van Ida Ger­hardt, Abdij van Egmond, Egmond Binnen, 1998
Letteren Besten, Ad den e.a., Leven in zinsverband - Over het werk van Willem Barnard/Guillaume van der Graft, Publivorm, Voorburg, 1990
Letteren Bregman, C. & Schipper, J. Moderne literatuur gewikt en gewogen, Den Hertog, Houten, 1990
Letteren Bregman, C., Klankbord - een geschiedenis van de Nederlandse literatuur, De Groot Goudriaan, Kampen, 1992
Letteren Bruijn, Enny de (red.), Oog in oog met 17e-eeuwers, Boekencentrum, Zoeter­meer, 1999
Letteren Buelens, Elly e.a., Dienstbaar doch dichterlijk - liber amicorum voor Ad den Besten, Buitink, Brasschaat, 1993
Letteren Dane, Jacques, De vrucht van Bijbelsche opvoeding - leescultuur en opvoeding in prot.-chr. gezinnen circa 1880-1940, Verloren, Hilversum, 1996 (diss.)
Letteren Dineke Colenbrander e.a., Opwaartsche Wegen - Schrijversprentenboek 28, Letterkundig  Museum/
Letteren Eijnatten, Joris van, Hogere sferen, de ideeënwereld van Willem Bilder­dijk, Verloren, Hilversum, 1988
Letteren Ent, H. van der (red.), Literatuur en ethiek, Boekencentrum, Den Haag, 1977
Letteren Gerretson, C., Verzamelde Werken I (Literatuur), Bosch & Keuning, Baarn, 1973
Letteren Gier, J. de, Poëzie als wapen (een overzicht met bloemlezing van gedichten rond oorlog en verzet 1940-1945), Boekencentrum, Den Haag, 1990
Letteren Graft, Guillaume v.d., Licht komt uit zwarte doeken (drie lezingen), De Prom, Baarn, 1990
Letteren Graft, Guillaume v.d., Verzameld Vertoog, De Prom, Baarn, 1989
Letteren Hanssens, Dirk, De ruimte van het volledige leven - over de reli­giositeit van de poëzie, Kok, Kampen, 1993
Letteren Hofman, Bert (red.), Draagvlak - christelijke literatuur tegen het einde van de 20e eeuw, themanummer Woordwerk 27, sept. 1989
Letteren Hofman, Bert, Liedekens vol gheestich confoort - over de 16e-eeuwse Schriftuurlijke lyriek, Verloren, Hilver­sum, 1993 (diss.)
Letteren Hofman, E., Literatuur met de Bijbel, Kok, Kampen, 1984
Letteren Kamphuis, J., Nietzsche in Nederland - Over Nietzsche en diens doorwerking bij Marsman, Ter Braak en 't Hart, Woord en wereld, Ermelo, 1987
Letteren Kraan, R.G.K. (red.), Omzien met een glimlach - aspecten van een eeuw protestantse leescultuur, NBLC, Den Haag, 1991
Letteren Leeuw, G.H. de  e.a., Omgaan met literatuur, Vuurbaak, Groningen, 1983
Letteren Lemm, Robert, Ontijdige bespiegelingen - over moderniteit en traditie in de literatuur, Kok Agora, Kampen, 1996
Letteren Otten, Willem Jan, Het wonder van de losse olifanten, Van Oorschot, Amsterdam, 1999
Letteren Plas, Michel van der, Daarom, mijnheer, noem ik mij katholiek - biogra­fie van Anton van Duinkerken, Lannoo/Anthos, Tielt/Amsterdam, 2000
Letteren Plas, Michel van der, Mijnheer Gezelle - biografie van een priester-dichter, Lannoo/Anthos, Tielt/Baarn, 1990
Letteren Post, S.D., Pieter Boddaert en Rutger Schutte, piëtisme in de 18e eeuw, Den Hertog, Houten, 1995 (diss.)
Letteren Puchinger, G., Ontmoetingen met Nederlandse literatoren, Terra, Zutphen, 1982
Letteren Puchinger, G., Christen en kunst (interviews), Meinema, Delft, 1982
Letteren Puchinger, G., Inleidingen op de Verzamelde Werken van C. Gerret­son, in: C. Gerretson, Verzamelde Werken VII, Bosch & Keuning, Baarn, 1987
Letteren Reus, Tjerk de (red.), Dader van het woord - over Ad den Besten, thema­nummer Bloknoot 22, mei 1998
Letteren Reus, Tjerk de (red.), Willem Barnard, themanummer Liter 13, juli 2000
Letteren Reus, Tjerk de en Zwart, Dirk, 'Laat ons het wagen met de hoog­ste worp' - Jan Wit 1914-1980,
Letteren Rijnsdorp, C., De moderne roman in opspraak, Kok, Kampen, 1966
Letteren Rijnsdorp, C., In drie etappen, Bosch & Keuning, Baarn, 1952
Letteren Schipper, Anne (red.), Weerklank - dichter en gemeente, themanummer Woordwerk 40, dec. 1992, met aanvullingen in Woordwerk 42, juni 1993
Letteren Schulte Nordholt, J.W., Het woord brengt de waarheid teweeg - over litera­tuur en werkelijkheid, Kok, Kampen, 1992
Letteren Slings, G., Een boos en overspelig geslacht - moderne litera­tuur als teken des tijds, Oosterbaan & Le Coin­tre, Goes, 1975
Letteren Strengholt, L., Bloemen in Gethsemane, studies over de dichter Revius, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 1976
Letteren Strengholt, L., Constanter - Het leven van Constantijn Huygens, Querido, Amsterdam, 1987
Letteren Strengholt, L., Huygens-Studies, Buijten & Schipperhe­ijn, Amster­dam, 1976 (diss.)
Letteren Strengholt, L., Uit volle schatkamers - opstellen over literatuur, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 1990
Letteren Stronks, Els, Stichten of schitteren, de poëzie van de 17e-eeuw­se gereformeerde predikanten, Den Hertog, Houten, 1996 (diss.)
Letteren Troost, A.F., Dichter bij het Geheim - Leven en werk van Willem Barnard/Guillaume van der Graft, Boekencentrum, Zoetermeer, 1998 (diss.)
Letteren Trouwborst, B., C. Rijnsdorp (in de reeks cahiers voor chr. lit.), Kok, Kampen, 1979
Letteren Veld, H. van ’t, Beminde broeder die ik vand op ’s werelts pelgrims wegen. Jan Luyken (1649-1712) als illustrator en mdereiziger van John Bunyan (1628-1688), De Banier, Utrecht, 2000
Letteren Vliet, P. van der, Wolff en Deken's Brieven van Abraham Blankaart - Een bijdrage tot de kennis vcan de Reformatorische Verlichting, HES, Utrecht, 1982 (diss.)
Letteren Werkman, Hans, Een calvinist leest Maarten 't Hart, Bosch & Keu­ning, Baarn, 1982
Letteren Werkman, Hans, B. Nijenhuis (in de reeks cahiers voor chr. lit.), Kok, Kampen, 1979)
Letteren Werkman, Hans, Boek Werken - boekbesprekingen, Vuurbaak, Barne­veld, 1990
Letteren Werkman, Hans, De Mérode en de jongens, De Prom, Baarn, 1991
Letteren Werkman, Hans, De wereld van Willem de Mérode, Arbeiderspers, Amsterdam, 1983
Letteren Werkman, Hans, Gerommel van Büch tot Bommel (essays), Kok, Kam­pen, 1989
Letteren Werkman, Hans, Kees & Co - boekbesprekingen, Vuurbaak, Barneveld, 1994
Letteren Werkman, Hans, Schrijven en geloven (interviews), Kok, Kampen, 1985
Letteren Werkman, Hans, Spitten en (niet) moet worden - Leven en werk van B. Nijenhuis 1914-1972, Kok, Kampen, 1995
Letteren Wilma (Vermaat), Het heilig wonder van mijn leven, Groen, Leiden, 1953/1993
Letteren Zwart, Dirk, De gereformeerde bietebauw - Ontmoeting 1946-1964, themanummer Bloknoot 18, okt. 1997
Letteren Zwart, Dirk (red.), 'Ik heb mijzelf in woorden weggegeven' - K. Heer­oma als literator, themanummer Bloknoot 10, jan. 1996
Natuurkunde Barbour, Ian G., Religion and Science: historical and contemporary issues, 1998
Natuurkunde Corey, M.A., God and the New Cosmology, The Anthropic Argument,1993
Natuurkunde Craig, W.L. , Time and Metaphysics fo Relativity,2001
Natuurkunde Craig, W.L. and Quentin Smith, Theism, Atheism an Big Bang Cosmology,1993
Natuurkunde Davies, P.C.W., God and the New Physics,1983
Natuurkunde Dekker, Cees, Ronald Meester en René van Woudenberg, Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp ? Over toeval en doelgerichtheid in de evolutie, 2005
Natuurkunde Drees, W.B., Beyond the Big Bang: Quantum Cosmologies and God,1990
Natuurkunde Drees, W.B., From Nothing until Now,2002
Natuurkunde Gregersen N.H. & U Gorman, Design and Disorder, Perspectives from Science and Theology,2002
Natuurkunde Hilgevoord, J. (ed.), Physyics and Our View of the World,1994
Natuurkunde Hooykaas, R., Religion and the Rise of Modern Science,1974
Natuurkunde Lucas, J.R., A Treatise on Time and Space,1973
Natuurkunde McGrath, Alister, Foundations of Dialogue in Science and Religion,1998
Natuurkunde McGrath, Alister, Science and Religion, An Introduction,1999
Natuurkunde Peacocke, Arthur, Sporen in de wetenschap naar God,2003
Natuurkunde Peacocke, Arthur, Creation and the World of Science - The reshaoping of Believe,1979
Natuurkunde Polkinghorne, John, One World, The Interaction of Science and Theology,1987
Natuurkunde Polkinghorne, John, Science and Providence: God's Interaction with the World,1989
Natuurkunde Russel, R.J. et al (red.), Quantum Cosmologies and the Laws of Nature: Scientific Perspectives on Divine Action,1993
Natuurkunde Russel, R.J. et al (red.), Chaos and Complexity: Scientific Perspectives on Divine Action,1997
Natuurkunde Swinburne, R. , Space and Time,1981
Natuurkunde Ward, Keith, Toeval en Noodzaak,1997
Natuurkunde Woudenberg, R. van, Ontwerp en toeval in de wereld: apologetische analyses, 2003
Natuurwetenschappen Beukel, A. van den, De dingen hebben hun geheim, 1990
Natuurwetenschappen Beukel, A. van den, Geen beter leven dan een goed leven,  1998
Natuurwetenschappen Beukel, A. van den, Met andere ogen, 1994
Natuurwetenschappen Beukel, A. van den, Waarom ik blijf, 2003
Natuurwetenschappen Dekker, Cees, Ronald Meester en René van Woudenberg, Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp ? Over toeval en doelgerichtheid in de evolutie, 2005
Natuurwetenschappen McGrath, Alister, Geloof & Natuurwetenschap, 2001
Technische wetenschappen Barber, Ian, Ethics in an Age of Technology,,1993
Technische wetenschappen Me..., Margareth, Christians in a Technological Era,1966
Technische wetenschappen Noble, David, The Religion of Technology,1997
Technische wetenschappen Schuurman, E., Geloven in Wetenschap en Techniek,1988
Technische wetenschappen Schuurman, E., Filosofie van de Technische Wetenschappen,1990
Technische wetenschappen Schuurman, E., Het technische paradijs,1982
Technische wetenschappen Schuurman, E., Techniek en Toekomst,1972
Wiskunde Brink, G. van den, Almighty God, A Study of the Doctrine of Divine Omnipotence,1993
Wiskunde Chase, G.B., 'How Has Christian Theology Furthered Mathematics?', in: J.M. van der Meer (ed.), Facets of Faith and Science, volume 2: The Role of Beliefs in Mathematics and the Natural Sciences: An Augustinian Perspective,1996
Wiskunde Goldstick, D., 'Could God Make a Contradiction True?', in: Robert Audi & William J. Wainwright (eds.), Rationality, Religious Belief & Moral Commitment, New Essays in the Philosophy of Religion,1986
Wiskunde Plantinga, Alvin, Does God Have a Nature?,1980
Wiskunde Ross, J.F., 'God, Creator of Kinds and Possibilities: Requiescant universalia ante res', in: Robert Audi & William J. Wainwright (eds.), Rationality, Religious Belief & Moral Commitment, New Essays in the Philosophy of Religion,1986
Wiskunde Strauss, D.F.M., Filosofie van de wiskunde, in: R. van Woudenberg, Kennis en werkelijkheid, Tweede inleiding tot een christelijke filosofie,1996
Wiskunde Strauss, D.F.M., Primitive Meaning in Mathematics: The Interaction among Commitment, Theoretical Wolrdview and Axiomatic Set Theory, in: J.M. van der Meer (ed.), facets of Faith and Science, Volume 2: The Role of Beliefs in Mathematics and the Natural Sciences: An Augustinian Perspective,1996
Wiskunde Strauss, D.F.M., 'A Historical Analysis of the Role of Beliefs in the Three Foundational Crises in Mathematics', in: J.M. van der Meer (ed.), Facets of Faith and Science, volume 2: The Role of Beliefs in Mathematics and the Natural Sciences: An Augustinian Perspective, ,1996
Wiskunde Vollenhoven, D.H.Th., Wijsbegeerte der wiskunde van theistisch standpunt,1918
Wiskunde Vollenhoven, D.H.Th., De Noodzakelijkheid Eener Christelijke Logica,1932

Afdrukken