Scholen

In de tienertijd gaan kinderen hun eigen mening vormen, ook over hun (geloofs)opvoeding en de waarden en normen die ze hebben meegekregen. Wij vinden het belangrijk dat tieners de ruimte ervaren om kritisch na te denken over geloof en wetenschap. Vindt u dit ook en wilt u geloof en wetenschap een plek geven in uw lesprogramma? Wij voorzien u graag van sprekers en materiaal om met leerlingen aan de slag te gaan.

Lesmateriaal

Wij hebben verschillende boeken en cursussen geschikt voor de leeftijd 15 tot 20 jaar.

Life Worth Living

‘Life Worth Living’ is een onderwijsprogramma dat wordt aangeboden op Yale University. Wij hebben dit programma vertaald naar de Nederlandse context. We bieden daarmee een zingevingsprogramma aan voor hoger- en universitair onderwijs in Nederland.

Meer weten

Check it out!

Check it out! is kant-en-klaar cursusmateriaal voor kringleiders van jongerengroepen vanaf 15 jaar. Het biedt aansprekende handvatten om met jongeren in gesprek te gaan over de grote vragen die vanuit de wetenschap op hen afkomen.

Meer weten

Durf te denken

Het cursusboek is ontwikkeld voor christenstudenten die de uitdaging willen aangaan om zich intellectueel te vormen. Het is een oriëntatieboek, en vergt dus geen vakspecifieke, filosofische of theologische voorkennis. Het is bedoeld om uit te dagen, te prikkelen en aan te zetten tot verder lezen en gesprek.

Meer weten

Gastlessen

Op aanvraag verzorgt ForumC gastlessen op middelbare scholen. Ook kan ForumC een ontmoetingsdag organiseren tussen bovenbouwklassen van een middelbare scholen met een verschillende achtergrond of identiteit. Bijvoorbeeld reformatorisch en rooms katholiek. Of een ontmoeting tussen leerlingen van een christelijke en seculiere school. Het doel hierbij is om de interreligieuze dialoog te stimuleren, jongeren te leren nadenken over de eigen levensovertuiging en het gesprek met andersdenkenden te bevorderen. Download onderstaande pdfs of lees dit interview voor meer informatie.

Ontmoetingsdag organiseren op jouw school
Aanvragen gastles op jouw school

Sprekers

Wilt u een wetenschapper uitnodigen in de klas? Maak gebruik van ons netwerk van sprekers die goed met tieners en jongeren overweg kunnen. Kijk bij ons aanbod of neem contact met ons op!

Ons sprekersaanbod