Professionals

Wij bieden een platform voor iedereen die geïnteresseerd is in vragen rond wetenschap, cultuur en het christelijk geloof. We organiseren debatten, lezingen, doen relevant onderzoek en we publiceren vier keer per jaar ons wetenschappelijk tijdschrift Radix. Ook brengen we christelijke professionals met elkaar in contact via onze vaknetwerken.

Onze wens is om u als professional door het christelijk denken te steunen en te inspireren in uw expertise en vakgebied.

Netwerken

Wil je met vak- of studiegenoten vanuit het christelijk denken reflecteren op uitdagingen binnen je vakgebied? Bijvoorbeeld aan de hand van een casus uit de eigen praktijk of door een bijdrage van een spreker? Wij faciliteren graag in het verbinden van christelijke professionals.

Wil je binnen je eigen vakgebied een nieuw netwerk oprichten? We kunnen jouw netwerk koppelen aan goede sprekers en ondersteunen in werving van leden en promotie van events. Neem even contact met ons op:

Mail Laurens

Het Christen-Juristennetwerk van ForumC heeft als doel juristen en studenten rechtsgeleerdheid de mogelijkheid te bieden tot onderling contact en raadpleging en tot bezinning op de verhouding tussen christelijk geloof, recht, ethiek, samenlevingsvraagstukken en vakbeoefening in de meest brede zin van het woord. Het netwerk telt op dit moment ongeveer 100 leden.

Meer weten?
 • “''Ik kan de wereld niet redden, dat doet God.''”

  Bina Chirino

  Bina Chirino

  Politica

 • “Dit is mijn roeping: mijn werk goed doen.”

  Pal Lieverse

  Paul Lieverse

  Anesthesist

 • “De Bijbel staat vol lijden, maar in een maakbare wereld is daar geen ruimte voor.”

  Naomi Appelhof

  Naomi Appelhof

  Christen-coach en pastorale counselor

 • “In het beroemdste boek uit de Nederlandse rechtsliteratuur trof ik christelijke getuigenissen”

  Paul Scholten studieochtend

  Wim Borst

  Jurist

 • “Het wonder van de schepping en de wetmatigheden laten zich beschrijven in de taal van de wiskunde.”

  Ab van der Roest

  Ab van der Roest

  Wiskundige

 • “Ik wil jongeren die worstelen met hun geloof laten zien dat geloof en moderne wetenschap juist goed met elkaar samengaan.”

  Prof. dr. ir. Meint Smit

  Gepensioneerd hoogleraar optische integratietechnologie

 • “Geloof is een basis om op terug te vallen, juist in crisistijd.”

  IC verpleegkundige Ellen

  Ellen de Jong

  IC-verpleegkundige

Debat

Zijn wij meer dan ons brein? Welke invloed heeft religie op polarisatie? Ben je gek als je gelooft? Over deze en andere vragen organiseren wij debatten met wetenschappers en ervaringsdeskundigen. Daarbij nodigen wij altijd een wetenschapper uit die het christelijk geluid een plek geeft binnen dit debat. Bekijk de agenda voor actuele debatten en bijeenkomsten.

Nationaal religiedebat

Jaarlijks organiseert ForumC, in samenwerking met dagblad Trouw, het Nationaal Religiedebat. Daarin onderzoeken we de rol van religie en het christelijk geloof in relatie tot een actueel maatschappelijk en wetenschappelijk thema.

Meer weten

Geloof & wetenschap

Geloof en wetenschap zijn twee belangrijke krachten in onze cultuur en daarom is een voortgaand debat over de relatie tussen de twee van groot belang. De website www.geloofenwetenschap.nl beoogt verschillende aspecten van de relatie geloof-wetenschap te belichten.

Naar geloofenwetenschap.nl

Onderzoek

Wij spelen als katalysator graag een rol in onderzoek naar thema’s over geloof, wetenschap en samenleving. Heeft u een idee voor een onderzoek en zoekt u partners? Heeft u onderzoeksresultaten die u graag met ons deelt? Neem dan contact op.

Momenteel is er geen lopend onderzoek waar ForumC aan verbonden is.

Een onderzoek naar zingevingsvragen onder twintigers en dertigers.

Dossiers

Secularisatie

Geen God meer in de aanhef van een wet, minder subsidies voor religieuze organisaties en gemeenten die geen informatie mogen doorgeven aan kerken. De nieuwe seculiere meerderheid lijkt als een bokito te willen heersen over een christelijke minderheid.

Beschaving

Een van de grote vragen van dit moment is: hoe moet het verder met ‘onze’ beschaving? Na de aanslagen in Parijs en Brussel vragen mensen zich af of religie een bedreiging voor onze westerse beschaving is. Daarbij speelt mee: wie is ‘ons’ en wat is ‘beschaafd’?

Economie

Relaties en niet financiën vormen de kern van de economie. Dat stellen vier economen in het boek ‘Economie draait niet om geld’. De weg uit een economische en financiële crisis is volgens de auteurs niet die van financiële oplossingen, maar van meer risico, meer schulden en meer delen.

Stervenskunst

Gesprekken rondom sterven en overbehandelen blijven actueel. Het zijn echter geen gemakkelijke onderwerpen. Hoe denk je na over de dood? Wanneer is de grens van ‘beter maken’ of ‘beter willen worden bereikt’. En wat kan er nog wél gedaan worden nadat een patiënt uitbehandeld is? Is eindigheid een relatief begrip?

Scholen

Onze ervaring is dat als jongeren in hun puberteit en studententijd leren nadenken over grote vragen, ze op latere leeftijd een grotere impact hebben als christen in de maatschappij, op hun werk en in de wetenschap. Daarom verzorgt ForumC gastlessen op christelijke middelbare scholen en geeft cursusmateriaal uit voor jeugdgroepen in kerken.

Schepping en evolutie

ForumC vindt het belangrijk dat er in christelijke kring een gesprek wordt gevoerd over schepping en evolutie. Daarom is ForumC gestart met het project ‘From Bable to understanding’, gesubsidieerd door Biologos, om dit gesprek te stimuleren. Waarom eigenlijk en wat willen we ermee bereiken?