Over ForumC

Leidt religie tot geweld? Is God te bewijzen? Ben ik meer dan mijn brein? Is beschaving beter af zonder religie? Deze en andere grote vragen zijn de drijvende kracht achter ForumC. Samen met christelijke denkers stimuleren wij het debat over deze vraagstukken. Ook in onze essays en blogs staan deze vragen centraal. Zo willen we ervoor zorgen dat het christelijk geloof binnen én buiten de christelijke kring te horen zijn. Wij willen God en de samenleving dienen door op deze manier iets van Gods agenda voor de wereld zichtbaar te maken.

Onze vrijwilligers

Het werk van ForumC wordt gedaan door veel vrijwilligers. Zonder hen zouden we niet kunnen doen wat we doen.

Ontmoet hen

Ons kantoor-team

Deze mensen krijg je aan de lijn als je met ons belt of ons direct mailt.

Onze missie en visie

ForumC verbindt het christelijk geloof met grote vragen in onze samenleving, cultuur en ons eigen leven. We gaan over deze onderwerpen in gesprek met iedereen die daarvoor openstaat. Op deze manier willen we werken aan de geloofwaardigheid van het christelijk geloof. Ook willen we zo christenen opbouwen en aanmoedigen om meer zichtbaar en dienstbaar te zijn aan de samenleving en wetenschap. Christelijke wetenschappers en andere hoogopgeleiden willen we stimuleren om de relevantie van het christelijk geloof voor hun werk te doordenken en vorm te geven.

Vertrekpunt

Wij geloven dat de Bijbel het betrouwbare Woord van God is. Op grond daarvan weten wij dat wij in Gods schepping leven. Een schepping die weliswaar is aangetast door het kwaad, maar waarin herstel, verlossing en vernieuwing mogelijk is door Jezus Christus. Hij heeft de weg geopend voor een nieuw bestaan. En Hij roept ons op Hem te volgen. Wij geloven dat de Heilige Geest ons, in gemeenschap met andere gelovigen, daarin steunt. De Geest helpt ons het nieuwe leven als een helende en verbindende kracht, present te stellen in en voor de samenleving. Daarom gaan wij met een open vizier de dialoog aan.

Zichtbaar en dienstbaar

ForumC organiseert activiteiten waarbij mensen elkaar ontmoeten rondom grote vragen binnen wetenschap en samenleving. Tijdens debatavonden laten we een helder christelijk geluid horen en kunnen christenen en niet-christenen elkaars argumenten ontdekken. Zo stimuleren we bezoekers (opnieuw) over de relevantie van het christelijk geloof na te denken. En helpen we christenen voor hun standpunten uit te komen en in de samenleving zichtbaar en dienstbaar te zijn. Alle activiteiten van ForumC hebben elementen van het christelijk geloof, wetenschap en de samenleving in zich. En altijd hebben zij tot doel om het gesprek tussen christenen en niet-christenen aan te moedigen.

Raad van advies

Onze Raad van Advies bestaat uit de volgende deskundigen:

Beleid en verantwoording

ForumC is onderdeel van de IFES-groep. De visie van IFES is om studenten tot bloei te laten komen in gemeenschap, gevormd door het Evangelie, zodat zij impact hebben op de campus, in de kerk en in de maatschappij, tot eer van God. Binnen de IFES groep geven de verschillende projecten op hun eigen manier vorm en invulling aan onze visie. We doen dit vanuit eenzelfde basishouding. We gaan naar de studenten toe en we luisteren naar hun vragen. Vanuit een gelijkwaardige houding gaan we in gesprek, denken we mee en stellen we vragen.

De activiteiten van ForumC worden voor een groot deel mogelijk gemaakt door een trouwe achterban van donateurs. Daarnaast ontvangen wij voor diverse projecten subsidies. In onze jaarverslagen lees je hoe we daarmee onze missie vormgeven. Heeft u een vraag, klacht of tip over onze werkwijze? Neem contact met ons op.

Jaarverslagen
Integriteitsbeleid & klachten

Onze vacatures

Partners

Netwerken Nederland

Studiecentra buitenland

Partnerorganisaties op het gebied van

geloof, wetenschap en samenleving