Kerken

Te vaak verliezen (jonge) mensen hun geloof omdat het denken over (natuur)wetenschap een eenzijdige of zelfs geen plek krijgt in hun kerkgemeenschap. Dat spijt ons, want als jongeren in hun pubertijd en studententijd leren nadenken over grote vragen, hebben ze op latere leeftijd een grotere impact als christenen in de maatschappij. Daarom willen we het gesprek hierover binnen kerken aanmoedigen.

Kringmateriaal

Zoekt u materiaal voor een stevige Bijbelstudie of een actieve tienergroep? We bieden verschillende cursussen aan. Deze zijn toegesneden op verschillende doelgroepen. Sommige van onze cursussen kan je als groep zelfstandig volgen, anderen worden gegeven door een van onze sprekers.

Onze cursussen

Sprekers

Wilt u een wetenschapper uitnodigen? Maak gebruik van ons netwerk van sprekers die goed met tieners en jongeren overweg kunnen. Kijk bij ons aanbod of neem contact met ons op!

Ons sprekersaanbod