Oplopen met twintigers in hun levensvragen

In onze cultuur is veel aandacht voor het ‘hoe’: hoe kom ik waar ik wil zijn? Hoe bereik ik wat ik wil bereiken? Veel minder aandacht is er voor de minstens even belangrijke vragen van het ‘wat’ en ‘waartoe’: wat zou ik écht willen? Wat voor leven is het waard om mij voor in te zetten? Wat geeft het leven zin en waartoe is het leven?

Steeds meer jongeren in Nederland groeien op zonder dat zij een antwoord op deze vragen van huis uit mee krijgen. Zij mogen (of moeten) zelf een antwoord zoeken. Ze krijgen vooral mee: volg je hart, vind je eigen weg. Hoewel die vrijheid iets moois heeft en door veel jongeren wordt gewaardeerd, geeft de overmaat aan vrijheid velen ook een gevoel van richtingloosheid en zinloosheid. Het voelt voor veel jongeren alsof – zoals Nietzsche al voorspelde – de horizon is uitgewist. We dwalen, al kunnen we dat zelfs niet zeggen omdat er geen referentiepunt meer is om dat te bepalen. Dit veroorzaakt bij veel jonge mensen gevoelens van eenzaamheid en depressie. (Zie daarvoor onder andere het onderzoek van Movisie uit 2021 en Trimbos Instituut).

Wat doen we?

De Grote Vragen is een plek waar jongvolwassenen zich welkom voelen en met leeftijdsgenoten nadenken over de Grote Vragen van het leven. We geven ruimte aan inbreng uit heel verschillende bronnen en werken samen met mensen met verschillende levensvisies, waaronder ook de de christelijke beschouwing. Concreet doen we dit door het aanbieden van verdiepingstrajecten rond grote vragen die bestaan uit verschillende ontmoetingen en lezingen waarbij de deelnemers , begeleiding krijgen van ervaren coaches. Aanvullend bieden we diensten als podcasts, artikelen en een boekenclub. Met als doel: in verbinding met anderen vinden jonge mensen levensrichting, worden mentaal weerbaar en komen tot bloei.

Wilt u bijdragen?

Gaat uw hart hier ook sneller van kloppen? Wilt u een bijdrage leveren, financieel of/en met uw expertise? En wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond dit doel? Laat het ons weten: info@forumc.nl

Geef voor dit doel