Toerusten christelijke studenten in hun vragen over Geloof en Wetenschap

Jongeren, studenten en young professionals vormen al heel lang een belangrijke doelgroep van ForumC. Met colleges, platform Geloof en Wetenschap en cursussen zoals ‘Durf te denken’ ondersteunen we hen in het denken over de relatie tussen geloof en wetenschap.

We merken dat vragen van christelijke studenten verschuiven. Waar eerder de klassieke vragen zoals over schepping en evolutie hen erg bezighielden, zien we dat steeds meer studenten zich afvragen wat überhaupt de relevantie is van het christelijk geloof voor hun leven en óók voor hun werk en vakgebied.

Wat doen we?

Studenten ervaren de universiteit niet meer als een antichristelijke omgeving. Wel als een plek waar het geloof sympathiek wordt gedoogd (“mooi voor jou als jij gelooft!”) – maar verder als irrelevant wordt beschouwd. Door de intensieve samenwerking met studentenorganisatie IFES, liggen hier kansen. ForumC is in deze samenwerking de danktank met kennis en een netwerk van christelijke experts, terwijl IFES rechtstreeks contact met studenten heeft. We willen in samenwerking met IFES meer investeren in materialen en ondersteuning voor deze doelgroep.

Wilt u bijdragen?

Gaat uw hart hier ook sneller van kloppen? Wilt u een bijdrage leveren, financieel of/en met uw expertise? En wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond dit doel? Laat het ons weten: info@forumc.nl

Geef voor dit doel