Christen Juristen Netwerk

Het Christen-Juristennetwerk van ForumC heeft als doel juristen en studenten rechtsgeleerdheid de mogelijkheid te bieden tot onderling contact en raadpleging en tot bezinning op de verhouding tussen christelijk geloof, recht, ethiek, samenlevingsvraagstukken en vakbeoefening in de meest brede zin van het woord. Het netwerk telt op dit moment ongeveer 100 leden.

Meer informatie of aanmelden?

Voor wie?

Het lidmaatschap van het netwerk staat open voor studenten en afgestudeerden aan een faculteit Rechtsgeleerdheid en ook voor afgestudeerden in het kerkrecht. Voor alle beroepen dus: rechter, advocaat, officier van justitie, bedrijfsjuristen, notariaat, fiscalisten en ook zij die niet (meer) in typisch juridische functies werkzaam zijn.

Initiatiefnemers

Activiteiten

  • jaarlijkse Paul Scholtenochtend
  • incidentele medewerking bij publicaties
  • ondersteuning van vakcursussen en literatuurlijsten voor studenten

Contributie

De contributie is 35 euro per jaar, voor studenten 15 euro. Voor dit bedrag kunt u gratis deelnemen aan de jaarlijkse Paul Scholten studieochtend en eventuele studiebijeenkomsten. Ook is het mogelijk dan aan te sluiten bij de besloten Linkedin Groep.

Blogs

Agenda

Artikelen en verslagen

Recensie biografie Paul Scholten

14 maart 2023

Voordracht Johan Wolswinkel

8 oktober 2022

Co referaat Paul Scholten studieochtend 2022

8 oktober 2022

Het geweten van de robotrechter

Wim Borst

Co-referaat Paul Scholten studieochtend

9 oktober 2021

Kort verslag Paul Scholten studieochtend

9 oktober 2021

De dialectiek bij Paul Scholten

Wim Borst, NJLP 2019

Gerechtigheid (3 artikelen)

Matthijs de Blois, Wim Borst en Marleen Jongeneel-van Amerongen, Radix 2019#1

Recensie Timo Slootweg, ‘Uit de schaduw van de wet.’

Mr. drs. Harry Groenenboom, NJLP 2017

Democratie of rechtsstaat, lood om oud ijzer?

Wim Borst, Radix 41#1, 2015

Scholten versus Dooyeweerd, antithese of synthese

Wim Borst, Radix 37#1, 2011

Recensie ‘Recht, beslissing en geweten’

Mr. drs. Harry Groenenboom, 2011

Ethiek tussen voluntarisme en moreel esparanto

Wim Borst, Radix 35#2, 2009

Het algemene deel van Paul Scholten

Wim Borst, Radix 34, 2007

Paul Scholten en de Rule of Law

Wim Borst, Rechtsfilosofie en Rechtstheorie 2004

Een sterke overheid vraagt moreel sterke mensen

Mr. M.F. Sparrius, 2001

Verschillen in rechtsopvatting tussen Scholten en Meijers

M. drs. Harry Groenenboom, afstudeerscriptie 1995

De filosofie van Kohnstamm

Wim Borst, Beweging 1981

Begrip en karakter van het recht bij prof. mr. Paul Scholten

Wim Borst, scriptie 1976