Een krachtig christelijk geluid in wetenschap en samenleving

ForumC draagt bij aan het publieke debat door het christelijk geluid te laten klinken bij grote vragen in de wetenschap en samenleving. Dit vanuit onze overtuiging dat het christelijk geloof goed nieuws is voor het hele leven. Dus ook voor alle wetenschappelijke en maatschappelijk vraagstukken: van wiskunde en economie tot polarisatie en klimaatverandering.

Wat doen we?

We bieden een podium aan ons netwerk van christelijke wetenschappers en experts, met als uithangbord het jaarlijkse Nationaal Religie debat. Daarnaast interviewen we professionals over hun vakgebied en hoe het christelijk geloof daarin betekenis heeft. We verbinden vakgenoten, bijvoorbeeld met het christen-juristennetwerk. Ook het tijdschrift Radix koppelt met wetenschappelijke artikelen het christelijk geloof aan specifieke vakgebieden.

Wilt u bijdragen?

Gaat uw hart hier ook sneller van kloppen? Wilt u een bijdrage leveren, financieel of/en met uw expertise? En wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond dit doel? Laat het ons weten: info@forumc.nl

Geef voor dit doel