Op zaterdag 7 oktober a.s. organiseert het juristennetwerk van ForumC weer de jaarlijkse Paul Scholten- studieochtend. Het thema is dit jaar: De gewetensbeslissing in Scholtens rechtsmethodologie.

Paul Scholten (1875-1946) is onder juristen vooral bekend als de auteur die zoveel nadruk legde op het geweten van de rechter in het proces van rechtsvinding. En dan in het bijzonder: op het geweten vanuit christelijk perspectief bezien. Maar als rechters objectief moeten zijn en rechtstoepassing neutraal, is dan dat geweten niet een stoorzender in de rechtsvinding? Leidt dat niet tot willekeur en tot ongrijpbare beslissingen? En is de christelijke visie, die Scholten onverbloemd aanhing, niet veel te beperkt, te exclusief, te gekleurd? Mag een rechter zich daardoor wel laten leiden? En maakt het daarbij misschien verschil of het gaat om privaatrecht, bestuursrecht of strafrecht?

Over deze vragen schreef Jos Vleugel in 2021 een opstel in het Netherlands Journal of Legal Philosophy (https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/rechtsfilosofieentheorie/2021/1/NJLP-D-20-00011.pdf). Op de studieochtend in oktober zal hij nader ingaan op dit onder juristen veel bediscussieerde en tamelijk omstreden thema.

Lukas van den Berge reageert in een coreferaat.

Beide sprekers zijn werkzaam als universitair docent bij het Departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht.

Wanneer                     : 7 oktober 2023 van 10.00 tot 12.00 uur.

Waar                           : Christelijke Gereformeerde Kerk, Wittevrouwensingel 28 te Utrecht.

Voor wie                     : Voor juristen, bestuurskundigen, theologen, filosofen en andere ge├»nteresseerden.

Kosten                         : Zelf te bepalen vrijwillige bijdrage.

Aanmelden                 : Belangstellenden wordt verzocht zich aan te melden via info@forumc.nl.  (Zie ook op dezelfde site de blog van Wim Borst over deze studieochtend.)