Op 8 oktober 2022 organiseert het juristennetwerk weer een Paul Scholten-studieochtend. Het thema is: recht en artificiële intelligentie (AI).

Scholten legde vanuit zijn personalistische levensbeschouwing veel nadruk op het geweten van de rechter in de rechtsvinding – en zette daarmee de persoon van de beslisser centraal in de beoefening van het recht. Hoe verhoudt zich dat tot de inzet van (onpersoonlijke) AI? Volgens sommigen gaan we toe naar rechtspraak door computers. Willen we dat? Kán dat eigenlijk wel? Zijn er misschien binnen het recht domeinen die zich wel en domeinen die zich niet (of minder) lenen voor digitalisering van de processen? Zijn er wat dit betreft misschien relevante verschillen tussen privaatrecht, bestuursrecht en strafrecht? Of tussen de rechter, de wetgever en de bestuurder (uitvoerder)? Kan de rechtsfilosofie van Scholten ons helpen om antwoorden te vinden op dit soort vragen?

Johan Wolswinkel, hoogleraar Bestuursrecht, Markt en Data aan Tilburg University, verzorgt het referaat. Wolswinkel is hoogleraar Bestuursrecht, markt en data aan Tilburg University. Het thema van de ochtend is: recht en artificiële intelligentie (AI). Wolswinkel is met name gevraagd vanwege zijn inaugurele oratie, die hij hield op 17 januari 2020 en die ging over Willekeur of algoritme? Laveren tussen analoog en digitaal bestuursrecht.

Wim Borst, coördinerend beleidsmedewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, reageert daarop in een coreferaat.

Voor wie: Voor juristen, bestuurskundigen, informatici, theologen, filosofen en andere geïnteresseerden.

Datum en tijd: 8 oktober 2022 10:00 – 12:00 uur

Locatie:
Christelijke Gereformeerde Kerk
Wittevrouwensingel 28
Utrecht

Kosten: Zelf te bepalen vrijwillige bijdrage
Aanmelding: info@forumc.nl

Lees hier het blog van jurist Wim Borst n.a.v deze studieochtend.