Welke rol hebben wetenschappers in het publieke en maatschappelijke debat? Welke verantwoordelijkheid neemt de kennis die je hebt met je mee? Zouden wetenschappers bijvoorbeeld wel of niet mee moeten doen aan demonstraties als dat hun vakgebied of expertise raakt? (Denk bijvoorbeeld aan klimaatdemonstraties…) Maar ook los van demonstraties zou je de vraag kunnen stellen in hoeverre wetenschappers zich bezig zouden moeten houden met participatie in het publieke debat of beleidsbe├»nvloeding. En welke rol speelt het geloof in de houding die je aanneemt als je als christen actief bent in de wetenschap?

Bezinning, verbinding en inspiratie

Over deze vragen organiseren de Stichting voor Christelijke Filosofie en ForumC op vrijdag 19 april 2024 van 14:00 tot 20:30 uur een netwerkbijeenkomst voor christenen die werkzaam zijn in de wetenschap en/of het hoger/wetenschappelijk onderwijs. Met als doel: persoonlijke bezinning en onderlinge verbinding en inspiratie. Dr. David Onnekink, universitair hoofddocent geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, verzorgt een lezing. Ook zijn er twee ronden met deelsessies en een diner.

Informatie en aanmelden

De netwerkdag vindt plaats aan de Plompetorengracht 3, 3512 CA te Utrecht. Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden. Heeft u vragen, neem dan contact met: info@christelijkefilosofie.nl.