fbpx

Geloof en Natuurwetenschap

Cursussen
Datum: 2 april 2020 10:00 - 23 april 2020 10:00

Locatie: Theologische Universiteit Kampen  |  Plaats: 8261 GS, Kampen

Wetenschap staat niet stil. Wetenschappers kunnen steeds meer verklaren: van de werking van het brein en het gedrag van gelovigen tot het ontstaan van de aarde en het leven. Dat roept allerlei vragen op.

Hoe zit het met Genesis en evolutie? Zijn we meer dan ons brein? Binnen en buiten de kerk vinden levendige en felle discussies plaats over dit soort vragen. Maar hoe ga je daar mee om in een christelijke gemeente?

In deze cursus leer je vooral hoe je tegen de relatie geloof en natuurwetenschap aan kunt kijken. Welke modellen er zijn en welke voor- en nadelen die modellen hebben. Tegelijkertijd krijg je een update van de stand van de wetenschap rond een aantal hot topics. En komt de vraag aan bod: welke consequenties heeft dit voor mijn gemeente?

Cursusdoelen
  • Leer je op een geïnformeerde en ontspannen wijze verhouden tot een wereld waarin wetenschap een grote rol speelt
  • Bepaal je standpunt ten aanzien van de relatie geloof-wetenschap en de consequenties daarvan voor aantal deelthema’s (oorsprong aarde/leven, brein/geest)
  • Weet materialen, cursussen en passende werkvormen te vinden om in preken en gesprekken goed beslagen ten ijs te komen
  • Raak (opnieuw) verwonderd over Gods grootheid en dankbaar voor wetenschap en wetenschappers
Programma
  • 2 april 2020: Geloof en wetenschap, over conflicten, modellen, feiten en basishoudingen, door Cors Visser
  • 9 april 2020: Kosmos en materie, door Chris Kruse
  • 16 april 2020: Exegesemodellen Genesis 1-3, door Gert Kwakkel
  • 23 april 2020: Leven en geest, door Chris Kruse
Voorbereidende opdrachten

Deelnemers bestuderen voorafgaand aan de eerste bijeenkomst:

Data

2, 9, 16 en 23 april 2020
10.00-12.00 uur
aansluitend lunch

Locatie

Theologische Universiteit Kampen

Aantal deelnemers

min. 10 - max. 25

Kosten deelname

€ 325,00

Inschrijven

Inschrijven tot 12 maart 2020

Organisatie

Deze cursus wordt aangeboden door Weetwatjegelooft.nl in samenwerking met ForumC. Weetwatjegelooft.nl is een samenwerking van de Theologische Universiteit Apeldoorn, Theologische Universiteit Gereformeerde Kerken en VIAA Gereformeerde Hogeschool.

Over de docenten

Chris Kruse is emeritus hoogleraar ‘geneesmiddelenonderzoek’ UvA; voorzitter curatorium Theologische Universiteit Kampen; tot 2017 voorzitter bestuur ForumC; geeft cursus ‘geloof en natuurwetenschap’ tot nu toe in > 60 kerken.

Gert Kwakkel is hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Universiteit Kampen en de Faculté Jean Calvin in Aix-en-Provence (Frankrijk); publiceerde over oudtestamentische gegevens m.b.t. schepping en evolutie.

Cors Visser is godsdienstsocioloog en directeur van ForumC, een forum voor geloof, wetenschap en samenleving. 

 

Adres
Broederweg 15
8261 GS, Kampen